กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 9 ปภ. รุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.ปากช่อง ระดับน้ำเริ่มลด
ดาวน์โหลด :
20201012103902934-9.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1718 ครั้ง