กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 10 ปภ. รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลากและวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน
ดาวน์โหลด :
20201012103902934-10.pdf ( 0.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1716 ครั้ง