กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 11 ปภ. เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
ดาวน์โหลด :
20201012103902934-11.pdf ( 0.41 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1722 ครั้ง