กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 12 กอปภ.ก. ประสาน 9 จังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลพายุ “หลิ่นฟา” ในวันที่ 11 – 12 ต.ค. 63
ดาวน์โหลด :
20201012103902934-12.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1721 ครั้ง