กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลด :
file_14102563.pdf ( 2.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3091 ครั้ง