กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลด :
con_14102563.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3093 ครั้ง