กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2563

1 2 3
26/11/2563
ข่าวเลขที่ 29 วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
25/11/2563
ข่าวเลขที่ 27 วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 8.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
24/11/2563
ข่าวเลขที่ 26 วันที่ 24 พ.ย.63 เวลา 15.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 210 ครั้ง