กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
สรุปข่าวสื่อมวลชน27nov.pdf ( 5.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
26nov_2563.pdf ( 5.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
24nov2563.pdf ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
ไฟล์ข่าวประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด :
23nov.pdf ( 1.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3731 ครั้ง