กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
31DEC63.pdf ( 16.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
30Dec63.pdf ( 16.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
ddpm_resize.jpg ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 81 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
28DEC63.pdf ( 9.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
27DEC63.pdf ( 12.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10287 ครั้ง