กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
26DEC63.pdf ( 11.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 37 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
25DEC63.pdf ( 5.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
24DEC63.pdf ( 9.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
23DEC2020.pdf ( 13.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
22A_DEC63.pdf ( 4.75 MB ) ( ดาวน์โหลด 84 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10283 ครั้ง