กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
21DEC63.pdf ( 4.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
20DEC63.pdf ( 11.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
19DEC63.pdf ( 8.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
18DEC63.pdf ( 0.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
17DEC63.pdf ( 7.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10277 ครั้ง