กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
16DEC63.pdf ( 1.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
15Dec63.pdf ( 17.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
13DEC63.pdf ( 7.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
12DEC63.pdf ( 7.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
11DEC63.pdf ( 6.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10271 ครั้ง