กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
10DEC63.pdf ( 5.93 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
9Dec63.pdf ( 12.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
8dec63.pdf ( 26.72 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
7dec63.pdf ( 24.50 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
6DEC63.pdf ( 14.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10265 ครั้ง