กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมิถุนายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news16JUNE2021.pdf ( 7.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news15JUNE2021.pdf ( 10.46 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news14JUNE2021.pdf ( 6.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news11JUNE2021.pdf ( 5.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news10JUNE2021.pdf ( 24.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2400 ครั้ง