กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมกราคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 31 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
31มกราคม2564.pdf ( 5.91 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
29jan64.pdf ( 13.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
28jan64.pdf ( 5.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 27 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
27jan.pdf ( 7.97 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
26jan64.pdf ( 3.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15776 ครั้ง