กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมีนาคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news_31Mar64.pdf ( 7.85 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news_30MAR64.pdf ( 3.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 59 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news_29MAR64.pdf ( 3.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 61 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news_26MAR64.pdf ( 8.39 MB ) ( ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news_25MAR64.pdf ( 3.88 MB ) ( ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5441 ครั้ง