กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมิถุนายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลด :
news30JUNE2021.pdf ( 10.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลด :
news29JUNE2021.pdf ( 8.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news28JUNE2021.pdf ( 8.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news25June2564.pdf ( 7.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564
ดาวน์โหลด :
news23JUNE2021.pdf ( 7.79 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15791 ครั้ง