กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนกันยายน 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
Sep_2021_20.pdf ( 11.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
Sep_2021_19.pdf ( 10.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
news_sep16.pdf ( 14.68 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
news_sep15.pdf ( 14.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2564
ดาวน์โหลด :
Sep2021_13.pdf ( 8.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15788 ครั้ง