กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนตุลาคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
2564OCT_21.pdf ( 29.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
2564OCT_20.pdf ( 12.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
2564Oct_19.pdf ( 25.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
2021Oct_9.pdf ( 26.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
2021Oct_8.pdf ( 24.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 15777 ครั้ง