กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย

18/9/2566
นาที
2 ครั้ง
18/9/2566
นาที
13 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60408 ครั้ง