กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รูปผู้บริหาร กรม ปภ. ค่านิยมองค์กร โลโก้ต่างๆ backdrop ศปถ. ปีใหม่ 2564 Banner รณรงค์ประชาสัมพันธ์ X-stand ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ความปลอดภัยทางถนน บอร์ดชัก นโยบายทางถนน บอร์ดชัก ความรู้ป้องกันภัย แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือฉบับการ์ตูน หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2566 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2563 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2562 สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน

1 2 3
26/12/2562
จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธื กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18/6/2562
กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6/6/2562
จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
29/1/2562
ผลิตโดย กองเผยแพร่และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19/7/2561
จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 769348 ครั้ง