กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

1 2 3 4 5 ..
28/10/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
12/10/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
6/10/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
23/9/2565
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 304338 ครั้ง