กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

.. 2 3 4 5 6 ..
22/6/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
19/6/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
.. 2 3 4 5 6 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 249134 ครั้ง