กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

.. 3 4 5 6 7 ..
9/6/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
2/6/2565
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
.. 3 4 5 6 7 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 249129 ครั้ง