กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤศจิกายน 2563

1 2 3
24/11/2563
ข่าวเลขที่ 22/2563 วันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
16/11/2563
ข่าวเลขที่ 19/2563 วันที่ 16 พ.ย.63 เวลา 13.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 2 3
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36634 ครั้ง