กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มีนาคม 2564

1 2 3 4 5
12/3/2564
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
11/3/2564
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
10/3/2564
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24/2/2564 อัคคีภัย ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8/3/2564 ปภ.ขับเคลื่อน 5 มาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง-ควบคุมไฟป่าหมอกควัน ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10/3/2564
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8/3/2564
ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 2 3 4 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20477 ครั้ง