กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนตุลาคม 2563 เดือนกันยายน 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนเมษายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมกราคม 2563

ปี 2563

เดือนธันวาคม 2563

สรุปข่าวประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
21DEC63.pdf ( 4.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 43 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
20DEC63.pdf ( 11.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
19DEC63.pdf ( 8.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
18DEC63.pdf ( 0.99 MB ) ( ดาวน์โหลด 63 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด :
17DEC63.pdf ( 7.57 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 10280 ครั้ง