กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564

ปี 2564

เดือนมกราคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
5jan64.pdf ( 9.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 2 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
4jan64.pdf ( 21.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 3 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
3jan64.pdf ( 19.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 2 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
2jan64.pdf ( 14.29 MB ) ( ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 1 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
1jan64.pdf ( 15.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6482 ครั้ง