กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564

ปี 2564

เดือนมีนาคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 7 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
NEWS07_mar64.pdf ( 10.40 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
NEWS06_mar64.pdf ( 7.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news04MAR2021.pdf ( 7.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news03MAR2021.pdf ( 7.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลด :
news02MAR2021.pdf ( 3.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6503 ครั้ง