กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564

ปี 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :
july2021_20.pdf ( 6.60 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :
july2021_19.pdf ( 9.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :
july2021_18.pdf ( 8.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :
july2021_17.pdf ( 9.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลด :
July_2564_16.pdf ( 7.32 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3 4 5

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9065 ครั้ง