กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนสิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564

ปี 2564

เดือนตุลาคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
Oct2021_7.pdf ( 37.37 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
Oct2021_6.pdf ( 22.65 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
Oct2021_4.pdf ( 29.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
Oct2021_3.pdf ( 31.78 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด :
Oct2021_1.pdf ( 40.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5563 ครั้ง