กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ลดเสี่ยง เพิ่มสุข รู้ทันภัย (ความรู้) สารคดี พ.ร.บ. ซ้อมแผน แนะนำกรม ปภ.

VCD/DVD

ซ้อมแผน

19/2/2557
20.05 นาที
743 ครั้งจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 27161 ครั้ง