กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์

  •  คลิกไปที่หมวดหมู่ที่ท่านต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Art work
  • เมื่อเข้าไปที่หมวดหมู่ที่ต้องการแล้ว ท่านสามารถคลิกที่รูป เพื่อดูตัวอย่างไฟล์ Art work
  • หากท่านต้องการดาวน์โหลดไฟล์ให้คลิกที่ชื่อเรื่องของสิ่งพิมพ์นั้น เมื่อคลิกที่ชื่อเรื่องแล้ว จะมีกรอบหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านบันทึกเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์
  • ในบางหมวด เช่น ชุดนิทรรศการ หนังสือการ์ตูนชุด หนังสือคู่มือ ไฟล์ Art work จะมีขนาดใหญ่ ดังนั้นท่านอาจจะต้องใช้เวลานานในการบันทึกไฟล์
  • หากเครื่องของท่านมีโปรแกรมใที่สามารถเปิดไฟล์ PDF โปรแกรมจะทำการเปิดไฟล์ Art work ให้ท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านต้องการบันทึกไฟล์ให้ท่านทำการ Save as.... แล้วบันทึกไฟล์ในไดร์ฟที่ท่านต้องการ
  • หากท่านต้องการ Print ไฟล์ Art work ท่านสามารถเลือกขนาดกระดาษตามที่ท่านต้องการได้ เช่น A4 A3 โดยให้เลือกแบบ Fit To Page เพื่อให้ภาพที่ Print ออกมามีขนาดพอดีกับกระดาษ
  • หากท่านต้องการคู่มือหรือเอกสารต่างๆ ที่เป็นต้นฉบับ ท่านมาสารถติดต่อ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิม์ โทร. 0 2637 3462
  • หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Art work ได้ หรือพบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ 0 2637 3459

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2720 ครั้ง