กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

1 2
11/11/2558
ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด น้ำที่ใช้แล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
11/11/2558
ใช้ภาชนะในการรองน้ำในการล้างถ้วยชาม ผักและผลไม้
11/11/2558
ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ ลงในชักโครก ลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น
11/11/2558
ไม่กดน้ำซักโครกหลายครั้งขณะใช้งาน ป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำ
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 769338 ครั้ง