กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

1 2
11/11/2558
กดน้ำแค่พอดื่ม หากดื่มไม่หมดให้นำไปรดน้ำต้นไม้
11/11/2558
พบเห็นท่อน้ำแตก น้ำรั่วซึม แจ้งซ่อมทันที
11/11/2558
ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งขณะล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัง ลดการสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น
11/11/2558
ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน ป้องกันน้ำหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 750445 ครั้ง