กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

งานจ้างผลิต

งานจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ปี 2563

9/3/2563
ตัวอย่างสคริปต์สกู๊ปโทรทัศน์ ตอน 1 - 2 สำหรับงานจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ ปี 2563

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3590 ครั้ง