กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

1 2 3 4
24/1/2566
เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กำชับจังหวัดเข้มข้นดูแลเส้นทางเชื่อมสู่ถนนสายหลัก เพิ่มการเรียกตรวจรถเพื่อชะลอความเร็วและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่
24/1/2566
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝากกำชับให้เข้มงวดพฤจิกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับ ขับรถเร็วในเส้นทางสายหลักและสายรองในช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง เน้นย้ำให้ด่านชุมชนปฏิบัติการเข้มข้นระงับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ
24/1/2566
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมในพิธีฯ
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6093 ครั้ง