กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3
24/2/2566
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง บันทึกเทปอ่านสารเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในความเมตตา กล้าหาญ และเสียสละอุทิศตนของเหล่า อปพร. ในการปฏิบัติงานสนับสนุน การจัดการสาธารณภัยของภาครัฐ ตลอดจนช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ อันเป็นต้นแบบอาสาสมัครจิตอาสา โดยจะออกอากาศเผยแพร่ในวัน อปพร. 22 มีนาคม 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
23/2/2566
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกับ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดแก้ไขปัญหาอำเภอเสี่ยงภัยที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
20/2/2566
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับทีม USAR Thailand จำนวน 42 คน และสุนัขค้นหา K - 9 จำนวน 2 ตัว กลับจากการปฏิบัติภารกิจ Thailand for Turkiye ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี
15/2/2566
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการติดตามป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดการเผาในที่โล่ง ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง ใช้การดำเนินคดีกับการลักลอบเผา และรถควันดำ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้หน่วยทหารร่วมสนับสนุนปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8737 ครั้ง