กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

1 2 3 4
16/3/2566
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ(โทรมาตร) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ และคุณภาพอากาศ รวมทั้งสิ้น 585 จุด ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อรองรับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และบูรณาการข้อมูล การใช้ประโยชน์จากผลการตรวจวัดแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมี คณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯ
14/3/2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำทีม USAR THAILAND ครูฝึกสุนัข ให้การต้อนรับ นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม ประธานชมรมยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสมอบระกาศนียบัตรให้แก่ทีมที่ไปปฏิบัติภารกิจ Thailand for Turkey พร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข และผ้าพันคอแก่สุนัข K9 (เซียร์ร่า และซาฮาร่า) ทั้งนี้สุนัขทรงเลี้ยง MI 6 แมดริด และโรเลซ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับฯ
8/3/2566
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนการตรวจราชการ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ตลอดจนการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ. 32 ชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ
8/3/2566
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีฯ พร้อมกันกับในส่วนภูมิภาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8738 ครั้ง