กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2563

เดือนตุลาคม 2563

ข่าวเลขที่ 24 ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์และวาตภัย 30 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 15 จังหวัด เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดาวน์โหลด :
20201020163319133-24.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ข่าวเลขที่ 23 ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์และวาตภัย 28 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 11 จังหวัด เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดาวน์โหลด :
20201020163319133-232.pdf ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
20201020163319133-231.pdf ( 0.46 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ข่าวเลขที่ 22 ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์และวาตภัย 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 11 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดาวน์โหลด :
20201020163319133-222.pdf ( 0.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
20201020163319133-221.pdf ( 0.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ข่าวเลขที่ 21 ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์ และวาตภัย 22 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 7 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ดาวน์โหลด :
20201020163319133-21.pdf ( 0.49 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ข่าวเลขที่ 20 ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ดินสไลด์ และวาตภัย 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 7 จังหวัด เร่งชวยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน
ดาวน์โหลด :
20201020163319133-20.pdf ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1719 ครั้ง