กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนมกราคม 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 15 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
15jan64.pdf ( 8.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
14jan64.pdf ( 9.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
13jan64.pdf ( 8.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 12 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
12jan64.pdf ( 4.52 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด :
11jan64.pdf ( 13.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)


1 2 3


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 115 ครั้ง