กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด :
news22FEB2021.pdf ( 7.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 3 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด :
news18FEB2021.pdf ( 5.26 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด :
news17FEB2021.pdf ( 6.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด :
news16FEB2021.pdf ( 2.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 69 ครั้ง)
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลด :
news15FEB2021.pdf ( 2.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 54 ครั้ง)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7796 ครั้ง