กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

สื่อวีดิทัศน์

วีดิโอคลิปคอนเทนต์ สร้างการรับรู้การจัดการสาธารณภัย

18/9/2566
นาที
25 ครั้ง
18/9/2566
นาที
37 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 62347 ครั้ง