กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ศปถ. กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับ ส่วนพื้นที่ยังคงเข้มงวดมาตรการดื่มแล้วขับ - ขับรถเร็ว

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1326 ครั้ง