กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

มท.1 ประชุม บกปภช. บูรณาการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเน้นปฏิบัติการระบายน้ำ - ช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลัง

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1034 ครั้ง