กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัย-เร่งระบายน้ำ

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1054 ครั้ง