กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ศปภ. เขต 5 สนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ลงพื้นที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1033 ครั้ง