กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

(ปภ.) รายงานในช่วงวันที่ 7 - 16 ก.ย. 64 เกิดอุทกภัยใน 28 จังหวัด

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1049 ครั้ง