กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1081 ครั้ง