กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาและสุพรรณบุรี เร่งคลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่อง

ข่าวเลขที่ 24/2563 วันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 296863 ครั้ง